"İdrar tıkanması" İle İlgili Sağlık Sorunları

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi, Prostat Büyümesi, BPH)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

BPH (Benign Prostat Hiperplazisi, İyi Huylu Prostat Büyümesi, Prostat Büyümesi)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

İdrar Kesesi (Mesane) Kanseri

Mesane (idrar kesesi) kanseri, mesaneden köken alan bir kanser türüdür. Mesane leğen boşluğu (pelvis) içinde bulunan ve idrar depolayan bir organdır. Mesane kanseri, mesanenin iç yüzünü örten döşemedeki (mukoza) hücrelerin anormal çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Hastalık erkeklerde, yaşlılarda ve sigara içenlerde daha yaygındır. Mesanenin içini döşeyen mukoza tabakasını aşmayan yüzeyel mesane tümörü ve bu tabakayı aşıp mesane duvarındaki kaslara ulaşan derin mesane tümörü olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle ..

Devamını Görüntüle

İdrar Kesesi (Mesane) Taşı

Mesane (idrar kesesi) içinde taş olaması durumudur. Mesane leğen boşluğu (pelvis) içinde idrar depolayan bir organdır. Mesane taşları ya böbrek ya da idrar kanalından mesaneye düşmüştür ya da başından beri mesane içinde meydana gelmiştir. Mesanede oluşan taşlar genellikle idrar kesesinin prostat büyümesi, dış idrar kanalı (üretra) darlığı ya da nörpjen mesane gibi durumlardan dolayı tam olarark boşalamaması sonucu meydana gelmektedir.  ..

Devamını Görüntüle

İdrar Yapamama (İdrar Tıkanması, İdrar Retansiyonu)

İdrar retansiyonu, idrar kesesinde var olan idrarın dışarıya çıkarılamaması ve idrar kesesinin boşalamamasıdır. İdrar yapamama  ya da idrar tıkanması olarak da bilinir. Mesanedeki idrar, dışarıya üretra adı verilen dış idrar ile boşaltılır. Bu kanal erkeklerde daha uzundur ve mesanenin hemen altında bulunan prostatın ortasından geçerek dışarıya açılır. Bu yüzden prostat büyümesinde ya da prostat kanserinde bu kanal tıkanabilir. Bayanlarda dış idrar kanalı daha kısa ve kalındır. Mesane kaslardan yapılmış bir torba gibidir. İçi idrar ile dolduğunda, beyindeki işemerkezinden işeme sinirlerine ..

Devamını Görüntüle

İyi Huylu Prostat Büyümesi (Prostat Büyümesi, BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri

Mesane (idrar kesesi) kanseri, mesaneden köken alan bir kanser türüdür. Mesane leğen boşluğu (pelvis) içinde bulunan ve idrar depolayan bir organdır. Mesane kanseri, mesanenin iç yüzünü örten döşemedeki (mukoza) hücrelerin anormal çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Hastalık erkeklerde, yaşlılarda ve sigara içenlerde daha yaygındır. Mesanenin içini döşeyen mukoza tabakasını aşmayan yüzeyel mesane tümörü ve bu tabakayı aşıp mesane duvarındaki kaslara ulaşan derin mesane tümörü olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle ..

Devamını Görüntüle

Mesane (İdrar Kesesi) Taşı

Mesane (idrar kesesi) içinde taş olaması durumudur. Mesane leğen boşluğu (pelvis) içinde idrar depolayan bir organdır. Mesane taşları ya böbrek ya da idrar kanalından mesaneye düşmüştür ya da başından beri mesane içinde meydana gelmiştir. Mesanede oluşan taşlar genellikle idrar kesesinin prostat büyümesi, dış idrar kanalı (üretra) darlığı ya da nörpjen mesane gibi durumlardan dolayı tam olarark boşalamaması sonucu meydana gelmektedir.  ..

Devamını Görüntüle

Omurilik Yaralanması

Omurilik yaralanmaları, omurga kanalının içinde bulunan  omurilikte çeşitli nedenlerden dolayı  meydana gelen  yaralanmalardır. Omurilik beyinden çıkan ve aşağıya doğru uzanan bir sinir dokusudur. Omurilik yaralanmalarının en sık görülen nedenleri arasında, omurga kırıkları, hematom (kan toplanması), apse (iltihap birikmesi), omuriliğin kanlanmasındaki bozulma, ateşli silah ya da kesici-delici alet yaralanmaları (bıçaklanma)ve omurilik gerilmesidir. Belirtiler yaralanmanın yerine ve şiddetine göre değişir. Eğer yaralanma boyun bölgesinde ise, nefes alamamadan dolayı ölüm..

Devamını Görüntüle

Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi, İyi Huylu Prostat Büyümesi)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

Prostat Kanseri

Prostat; erkeklerde mesanesinin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve içinden üretranın (dış idrar kanlı) geçtiği, meni üretimi ve depolanmasında görevi olan, erkek üreme organlarından biri olan küçük bir bezdir. Prostat kanseri genelde yavaş ilerleyen ve sıklıkla 60 yaş üstü erkeklerde gözlenen bir kanserdir.  45 yaş altındaki erkeklerde çok nadir de olsa görülebilir. Erken evrede prostat kanseri hiç bir belirti vermez. Belli bir yaştan sonra (50 yaş) rutin yapılan sağlık kontrollerinde prostat spesifik antijen (PSA)  testinin yüksek o..

Devamını Görüntüle

Prostatit (Prostat İltihabı)

Prostatit, prostat bezinin iltihabı  (inflamasyon, yangı) anlamına gelir. Bu iltihap ya enfeksiyona ya da bezde irritasyona neden olan başka bir nedene bağlı olabilir. Prostatit akut prostattit (belirtiler hızla ortaya çıkar) ya da kronik prostatit (belirtiler daha müphem) şeklinde olabilir. Prostat bezi,  idrar kesesinin (mesane) hemen altında bulunan ve içinden üretranın (dış idrar kanalı) geçtiği bir organdır. Meninin üretim ve depolanmasında rol oynar. Prostatitte, meydana gelen iltihaplanma nedeniyle üretrada irritasyon (tahriş) ve  üretraya bası oluşur. Bu durum idrar yapmada ..

Devamını Görüntüle