"İdrar yapamama (idrar tıkanması)" İle İlgili Sağlık Sorunları

Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi)

Omurga, omur adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelmiştir. İki omur arasında disk denilen ve omurlar arasında adeta bir yastık görevi gören bir yapı vardır. Diskin merkezinde jelimsi bir tabaka (nükleus pulpozus) bulunur. Bu jelimsi madde bir dış tabaka ile (nükleus fibrozus) sarılmıştır. Yaşlanmayla birlikte, diskin merkezinde bulunan bu jelimsi madde özelliğini kaybeder. Bu durum diskin yastıkcık (amortisör) görevini yapamaz hale getirir. Diskin merkezindeki bu bozulma dış tabakayı da yırtılabilir. Dış tabakadaki bu yırtılma sunucu, diskin merkezindeki madde dışarı doğru &ccedi..

Devamını Görüntüle

Bel Omuru Daralması (Lomber Dar Kanal)

Lomber dar kanal, omurgayı oluşturan omur kemiklerinin ortasında yer alan bu omurilik kanalının çapının, omurganın bel bölgelerde daralması sonucu, içinden geçen omuriliğin sıkışmasıdır. Omurga ya da vertebra, iskelet sisteminin ana direğini oluşturur ve omur adı verilen 33  adet kemiğin üst üste dizilmesiyle meydana gelir. Omur kemiklerinin hemen arkasında omurga kanalı bulunur. Bu kanalın ortasında, beyinden kuyruk sokumuna doğru uzanan ve beyinin bir uzantısı olan omurilik bulunmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, omurlar arasında bulunan ve süngerimsi bir yapıdan oluşan diskler bu özel..

Devamını Görüntüle

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi, Prostat Büyümesi, BPH)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

Disk Hernisi (Disk Fıtığı)

Omurga, vertebra ya da bel kemiği omur adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelmiştir. İki omur arasında disk denilen bir yapı vardır. Bu yapı omurlar arasında adeta bir yastık görevi yapar. Diskin merkezinde jel kıvamında bir sıvı bulunur. Bu sıvıya nükleus pulpozus denir. Bu jelimsi madde nükleus fibrozus adı verilen bir dış tabaka ile sarılmıştır. Yaşlanmayla birlikte, diskin merkezinde bulunan bu jelimsi madde özelliğini kaybeder. Bu durum diskin yastıkcık yani amortisör görevini artık yapamaz hale getirir. Diskin merkezindeki bu bozulma dış tabakayı da yırtılabilir. Dış tabak..

Devamını Görüntüle

Epidural Abse

Beyin ve omuriliği saran zarların en dış tabakası olan ve dura (duramater) adı verilen tabakanın üzerinde meydana gelen apsedir. Beyin ve omuriliği saran zarların en dış tabakası duramater denilen tabakadır. Enfeksiyon bu tabakanın dışında gelişebilir. Enfeksiyona neden olan bakteri buraya, ya travma ya da kan yoluyla gelir. Ciddi bir durumdur ve felç (inme) veya beyin hasarı ile sonuçlanabilir. ..

Devamını Görüntüle

İdrar Kesesi (Mesane) Kanseri

Mesane (idrar kesesi) kanseri, mesaneden köken alan bir kanser türüdür. Mesane leğen boşluğu (pelvis) içinde bulunan ve idrar depolayan bir organdır. Mesane kanseri, mesanenin iç yüzünü örten döşemedeki (mukoza) hücrelerin anormal çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Hastalık erkeklerde, yaşlılarda ve sigara içenlerde daha yaygındır. Mesanenin içini döşeyen mukoza tabakasını aşmayan yüzeyel mesane tümörü ve bu tabakayı aşıp mesane duvarındaki kaslara ulaşan derin mesane tümörü olmak üzere iki gruba ayrılır. Genellikle ..

Devamını Görüntüle

İdrar Yapamama (İdrar Tıkanması, İdrar Retansiyonu)

İdrar retansiyonu, idrar kesesinde var olan idrarın dışarıya çıkarılamaması ve idrar kesesinin boşalamamasıdır. İdrar yapamama  ya da idrar tıkanması olarak da bilinir. Mesanedeki idrar, dışarıya üretra adı verilen dış idrar ile boşaltılır. Bu kanal erkeklerde daha uzundur ve mesanenin hemen altında bulunan prostatın ortasından geçerek dışarıya açılır. Bu yüzden prostat büyümesinde ya da prostat kanserinde bu kanal tıkanabilir. Bayanlarda dış idrar kanalı daha kısa ve kalındır. Mesane kaslardan yapılmış bir torba gibidir. İçi idrar ile dolduğunda, beyindeki işemerkezinden işeme sinirlerine ..

Devamını Görüntüle

Lomber Dar Kanal (Bel Omuru Daralması)

Lomber dar kanal, omurgayı oluşturan omur kemiklerinin ortasında yer alan bu omurilik kanalının çapının, omurganın bel bölgelerde daralması sonucu, içinden geçen omuriliğin sıkışmasıdır. Omurga ya da vertebra, iskelet sisteminin ana direğini oluşturur ve omur adı verilen 33  adet kemiğin üst üste dizilmesiyle meydana gelir. Omur kemiklerinin hemen arkasında omurga kanalı bulunur. Bu kanalın ortasında, beyinden kuyruk sokumuna doğru uzanan ve beyinin bir uzantısı olan omurilik bulunmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, omurlar arasında bulunan ve süngerimsi bir yapıdan oluşan diskler bu özel..

Devamını Görüntüle

Omurga Kanalında Daralma (Dar Kanal)

Dar kanal, omurgayı oluşturan omur kemiklerinin ortasında yer alan omurilik kanalının çapının, omurganın boyun, sırt veya bel gibi bazı bölgelerinde daralması sonucu, içinden geçen omuriliğin sıkışması durumudur. Omurga ya da vertebra, iskelet sisteminin ana direğini oluşturur ve omur adı verilen 33  adet kemiğin üst üste dizilmesiyle meydana gelir. Omur kemiklerinin hemen arkasında omurga kanalı bulunur. Bu kanalın ortasında, beyinden kuyruk sokumuna doğru uzanan ve beyinin bir uzantısı olan omurilik bulunmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, omurlar arasında bulunan ve süngerimsi bir yapıdan o..

Devamını Görüntüle

Omurga Kırıkları

Omurga kırığı, omurgayı oluşturan omur kemiklerinde meydana gelen kırıktır. Omurga ya da vertebra, toplam  33 adet omur kemiğinin üstüste dizilmesinden meydana gelmiştir. Bu kemikler birbirlerine eklem bağları ve omurlar arasındaki yastıkçıklar (disk) ile bağlanmıştır. Omurga içinde omurga kanalı bulunur ve bu kanalın içinden omurilik geçmektedir.  Omurga kırığının belirtileri, kırığın yerine, şiddetine ve kırığın omuriliği zedeleyip zedelemediğine bağlıdır. Kırıkların en sık görüldüğü  omurga bölümü, alt sırt omurları ve bel (lomber) omurlardır. Omur..

Devamını Görüntüle

Omurga Kompresyon Kırığı (Çökme Kırığı)

Omurga çökme kırığı (omurga kompresyon kırığı), omurgayı oluşturan omur kemiklerindeki çökme sonucu meydana gelen bir kırıktır. Omurga ya da vertebra,  toplam  33 adet omur kemiğinin üstüste dizilmesinden meydana gelmiştir. Bu kemikler birbirlerine eklem bağları ve omurlar arasındaki yastıkçıklar (disk) ile bağlanmıştır. Omurga içinde omurga kanalı bulunur ve bu kanalın içinden omurilik geçmektedir.  Omurga kırığının belirtileri, kırığın yerine, şiddetine ve kırığın omuriliği zedeleyip zedelemediğine bağlıdır. Çökme kırıkları genellikle göğü..

Devamını Görüntüle

Omurilik Yaralanması

Omurilik yaralanmaları, omurga kanalının içinde bulunan  omurilikte çeşitli nedenlerden dolayı  meydana gelen  yaralanmalardır. Omurilik beyinden çıkan ve aşağıya doğru uzanan bir sinir dokusudur. Omurilik yaralanmalarının en sık görülen nedenleri arasında, omurga kırıkları, hematom (kan toplanması), apse (iltihap birikmesi), omuriliğin kanlanmasındaki bozulma, ateşli silah ya da kesici-delici alet yaralanmaları (bıçaklanma)ve omurilik gerilmesidir. Belirtiler yaralanmanın yerine ve şiddetine göre değişir. Eğer yaralanma boyun bölgesinde ise, nefes alamamadan dolayı ölüm..

Devamını Görüntüle

Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi, İyi Huylu Prostat Büyümesi)

Prostat; erkeklerde mesanenin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve kestane büyüklüğünde bir organdır. Üretra adıverilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. İdrar kanalının hemen etrafında bulunan prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye ve giderek idrar borusunu sıkıştırmaya başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. BPH toplumda oldukça yaygın olarak gör&..

Devamını Görüntüle

Prostat Kanseri

Prostat; erkeklerde mesanesinin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve içinden üretranın (dış idrar kanlı) geçtiği, meni üretimi ve depolanmasında görevi olan, erkek üreme organlarından biri olan küçük bir bezdir. Prostat kanseri genelde yavaş ilerleyen ve sıklıkla 60 yaş üstü erkeklerde gözlenen bir kanserdir.  45 yaş altındaki erkeklerde çok nadir de olsa görülebilir. Erken evrede prostat kanseri hiç bir belirti vermez. Belli bir yaştan sonra (50 yaş) rutin yapılan sağlık kontrollerinde prostat spesifik antijen (PSA)  testinin yüksek o..

Devamını Görüntüle

Prostatit (Prostat İltihabı)

Prostatit, prostat bezinin iltihabı  (inflamasyon, yangı) anlamına gelir. Bu iltihap ya enfeksiyona ya da bezde irritasyona neden olan başka bir nedene bağlı olabilir. Prostatit akut prostattit (belirtiler hızla ortaya çıkar) ya da kronik prostatit (belirtiler daha müphem) şeklinde olabilir. Prostat bezi,  idrar kesesinin (mesane) hemen altında bulunan ve içinden üretranın (dış idrar kanalı) geçtiği bir organdır. Meninin üretim ve depolanmasında rol oynar. Prostatitte, meydana gelen iltihaplanma nedeniyle üretrada irritasyon (tahriş) ve  üretraya bası oluşur. Bu durum idrar yapmada ..

Devamını Görüntüle

Sırt Omurunda Kanal Darlığı (Torasik Omurga Kanal Darlığı)

Omurga ya da vertebra, omur adı verilen ve içinde omurilik bulunan 33-34 adet kemikten oluşmuştur. Bu omurlardan 7 tanesi boyun, 12 tanesi sırt, 5 tanesi bel, 5 tanesi sakrum (kalça kemiğinde) ve 4 tanesi de kuyruk (koksiks) omurudur. Omurga kanal darlığı, kanaldaki daralma sonucunda içindeki omuriliğin ve omurilikten çıkan sinirlerin sıkışması durumudur. Torasik (sırt) omurga darlığı, sırt omurlarının üst bölümündeki omurga kanalının daralmasıdır. Daralma omuriliğe ve omurgadan çıkan sinirlere bası yapabilir. Bu daralmanın nedeni artrit (ekelm iltihabı), kemiklerin ve bağların dejenerasy..

Devamını Görüntüle

Torasik Omurga Kanal Darlığı (Sırt Omurunda Kanal Darlığı)

Omurga ya da vertebra, omur adı verilen ve içinde omurilik bulunan 33-34 adet kemikten oluşmuştur. Bu omurlardan 7 tanesi boyun, 12 tanesi sırt, 5 tanesi bel, 5 tanesi sakrum (kalça kemiğinde) ve 4 tanesi de kuyruk (koksiks) omurudur. Omurga kanal darlığı, kanaldaki daralma sonucunda içindeki omuriliğin ve omurilikten çıkan sinirlerin sıkışması durumudur. Torasik (sırt) omurga darlığı, sırt omurlarının üst bölümündeki omurga kanalının daralmasıdır. Daralma omuriliğe ve omurgadan çıkan sinirlere bası yapabilir. Bu daralmanın nedeni artrit (ekelm iltihabı), kemiklerin ve bağların dejenerasy..

Devamını Görüntüle

Transvers Miyelit (Omurilik İltihaplanması)

Transvers miyelit, omurilik iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Omuriliğin etkilenen bölümünün altında kalan vücut bölümlerinde hareketsizlik ve his kaybı (felç) meydana gelir. Bu seviyenin üstündeki yerlerde her hangi bir sorun yoktur. Bu durum yetişkinlerde, hem de çocuklarda görülebilen çok nadir bir felç nedenidir. ..

Devamını Görüntüle