Üroloji

Üroloji cerrahi tıp bilimlerinden biridir. Eskiden bevliye adıyla da bilinirdi. Erkeklerde ve bayanlarda böbrek üstü bezi ve böbrek, iç idrar kanalı (üreter), idrar kesesi (mesane) ve dış idrar kanalından (üretra) oluşan üriner sistem ile erkeklerde prostat, meni kesesi, testis ve penisten oluşan üreme sistemi ile ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Çocuk ürolojisi ürolojinin bir üst uzmanlık dalıdır. Ayrıca üroloji bölümünün; sertleşme bozuklukları ve erkek kısırlığı ile ilgilenen androloji, böbrek, idrar kesesi, idrar yolları ve prostatın kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen üroonkoloji, idrar kaçırma ve ogan sarkması hastalarını tedevi eden kadın ürolojisi,  sinir sistemindeki bozukluklara bağlı ortaya çıkan işeme sonunlarıyla uğraşan nöroüroloji, böbrekler ve idrar yollarındaki taşların, tümörlerin ve darlıkların kapalı ameliyat teknikleriyle tedavisini yapan endoüroloji, böbrek çıkım darlıkları, üretra darlıkları, yarım sünnet gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenen rekonstrüktif üroloji gibi alt çalışma birimleri bulunmaktadır. Üroloji konusunda uzmanlaşmış doktorlara üroloji doktoru ya da ürolog adı verilir.