Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara enfeksiyon hastalıkları uzmanı denir. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tanı kısmını oluşturan klinik mikrobiyoloji laboratuvarında, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespitine yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının bazı alt çalışma alanları bulunmaktadır. Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virüs bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) klinik mikrobiyoloji laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır. Aşağıdaki listede enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarını bulabilirsiniz.