İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç hastalıkları bölümü, tıbbın ana branşlarından biridir. Dahiliye bölümü olarak da bilinir. Genel iç hastalıkları bölümü, üst ve alt solunum yolu hastalıkları (akciğer), enfeksiyon hastalıkları (ateşli hastalıklar), hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (yemek borusu, mide ve bağırsak), karaciğer ve safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, böbrek hastalıkları, kansızlık ve diğer kan hastalıkları, çeşitli kanser hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilimidir.

İç hastalıklarının; endokrinoloji ve metabolizma mastalıkları (hormon ve şişmanlık), gastroentroloji (sindirim sistemi yani yemek borusu, mide ve bağırsak), romatoloji (kas ve eklem hastalıkları), enfeksiyon hastalıkları (ateşli ve bulaşıcı hastalıklar), tıbbi onkoloji (kanser), immünoloji ve alerji hastalıkları, nefroloji (böbrek hastalıkları ve diyaliz), geriatri (yaşlılık hastalıkları) ve hematoloji (kan hastalıkları), iş ve meslek hastalıkları ve yoğun bakım gibi bölümleri mevcuttur.