İLETİŞİM

Özel Muayenehane

Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 Ankara

0 (031) 244 80 22

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma

Belirtilmemiş

Cumartesi

Belirtilmemiş

Çalıştığı Sağlık Kuruluşu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi İbn-i Sina Yerleşkesi Ankara

0312 310 33 33

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma

Belirtilmemiş

Cumartesi

Belirtilmemiş

İLGİ ALANLARI

Tedavi ettiği hastalıklar

Alt Islatma (Gece İşemesi, Enürezis)

Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)

Balanit (Penis Başı İltihabı)

Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)

Böbrek Taşı

Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)

Çocuk Taş Hastalıkları

Çocukta İdrar Tutma

Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)

Fimozis (Bitiklik)

Gömük Penis

Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)

Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)

Hipospadias (Erişkin Hipopadias)

Hipospadias (Yarım Sünnet)

İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Taşı

İdrar Yolu Tıkanıklığı

İnmemiş Testis

İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)

İşeme Bozuklukları

Megaüreter (Üreter Genişlemesi)

Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)

Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)

Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı, Penis Kireçlenmesi)

Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)

Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)

Testis Kanseri (Testis Tümörü)

Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)

Üreter Taşı

Üreterosel

Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)

Utangaç Testis (Retraktil Testis)

Vezikoüreteral Reflü (VUR, Böbrek Reflüsü)

VUR (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Daha Fazla

Uyguladığı tıbbi işlemler

Böbrek Çıkış Darlığı Ameliyatı (Piyeloplasti)

Böbrek Taşı Ameliyatı

Böbrek Taşı Ameliyatı (Mikroperk, İğne Deliğinden Böbrek Taşı Ameliyatı)

Böbrek Taşı Ameliyatı (Perkütan)

Böbrek Taşı Ameliyatı (RIRS)

Endoskopik Üreter Taşı tedavisi

ESWL (Vücut Dışından Ses Dalgalarıyla Taş Kırılması)

Hipospadias (Yarım Sünnet) Ameliyatı

İdrar Akım Hızı Ölçümü (Üroflowmetre)

Laparoskopik Cerrahi

Mesane Genişletme Ameliyatı (Augmentasyon)

Mikroperk (İğne Deliğinden Taş Ameliyatı)

Nefrektomi (Böbreğin Alınması Ameliyatı)

Nöromodülasyon (Mesane Pili)

Radikal Nefrektomi (Böbrek Kanser Ameliyatı)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS)

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi (Böbrek Çıkış Darlığı)

Sistometri (Mesane Testi)

Sistoskopi (Mesane İçine Bakma)

Sondalı İşeme Filmi (Voiding Sistoüretrografisi, VCUG)

Sünnet

TAK (Temiz Aralıklı Kateterizasyon)

Ürodinami (İşeme Akım Hızı, Mesane Testi)

Üroflovmetri (İdrar Akım Hızı)

Üroterapi (Çocuklarda İşeme Bozukluğu Tedavisi)

Varikosel Ameliyatı (Mikroskopik Varikoselektomi)

Varikosel Ameliyatı (Varikoselektomi)

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Filmi)

Yapay Üriner Sfinkter (Yapay İdrar Büzüğü)

Yeni Mesane Yapımı (Bağırsak Mesane)

Daha Fazla

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

ÖZ GEÇMİŞ

Dr. Y. Tarkan Soygür, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış ve 1997 yılında üroloji uzmanı olmuştur. Daha sonra aynı anabilim dalının yeni kurulan Çocuk Ürolojisi Ünitesi’nde çocuk ürolojisinden sorumlu uzman doktor olarak görev yapmıştır.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda kurulmuş olan Çocuk Ürolojisi Bölümünü ileriye götürmesi hedefi ile görevlendirilmiş ve bu amaçla Temmuz 2000-Temmuz 2001 tarihleri arasında,  University of Washington, Department of Urology bünyesindeki Seattle Children’s Hospital, Division of Pediatric Urology’de, Çocuk Ürolojisi alanında dünyanın en önde gelen hocalarından bir tanesi olan, Dr. Michael Mitchell’ın yanında, 1 yıl süre ile -aktif ve lisanlı olarak- (lisans no: 025214 ML20006776, Seattle WA) pediatrik üroloji fellowship’liği yapmıştır. Bu sürede çok farklı özellikli tedavi gerektiren bir çok doğmalık üriner ve genital sistem hastalığının tanı ve tedavisi konusunda çok büyük tecrübe kazanmıştır.

Daha sonra da aynı merkezde, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında daha kısa süreli çalışmalarda bulunmuştur. 

Avrupa Çocuk Ürolojisi, Akademisi’nin (EAPU) 2005 yılında tüm Avrupa çapında eş zamanlı yaptığı değerlendirme sınavında birinci olmuş ve aynı yıl akademi üyeliğine kabul edilmiştir (Fellow of EAPU). 

2003 yılında üroloji doçenti olmuştur ve 2009 tarihinde de Profesör kadrosuna yükseltilmiştir.

2005 yılında, henüz doçentken, çocuk ürolojisi bilim dalı başkanlığına atanmış ve yarı zamanlı çalışmaya geçtiği 2011 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Bindokuzyüz doksanlı yıllarda, henüz Türkiye’de çok iyi tanınmayan Çocuk Ürolojisi’nin, ayrı bir üst ihtisas dalı olması için büyük çaba harcamış ve bu amaçla, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından tüm Türkiye’de Çocuk Üroloji eğitiminin düzenlenmesi için 2009 yılında ilk kez oluşturulan Müfredat Oluşturma Komisyonuna seçilen 7 kişiden biri olmuştır.

Yetmişdört yurdışı yayını vardır. 

Ayrıca, çok sayıda yurt içi yayını ve yurt dışı ve yurt içi kongrelerde sunulmuş bildirileri ve gene yurt içi ve yurt dışı kongrelerde alınmış ödülleri vardır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cinsiyet Tespit Komisyonu üyeliği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin genel sekreterlik görevlerini sürdürmektedir

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yarı zamanlı çocuk üroloğu olarak çalışmaktadır. 

Dr. Soygür Evli ve iki çocuk babasıdır.