GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. www.birdoktorbul.com alan adının ve web sitesinin tüm hakları www.birdoktorbul.com'a ve marka patent sahibine aittir.
 2. www.birdoktorbul.com, gerek istatistiksel amaçla gerekse hukuki açıdan kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve veritabanında saklamaktadır. IP adresleri sınırlı demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kişisel bilgileri ifşa etmeksizin www.birdoktorbul.com tarafından kullanılabilir. Bu yüzden kullanıcılar, www.birdoktorbul.com’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri kullanmasından dolayı hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
 3. www.birdoktorbul.com, üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin 6. maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.
 4. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. www.birdoktorbul.com tarafından talep edilen, kullanıcı tarafından sağlanan ya da www.birdoktorbul.com web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; www.birdoktorbul.com ve www.birdoktorbul.com’un işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.
 5. www.birdoktorbul.com, www.birdoktorbul.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı birdoktorbul.com herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Erişilen bu sitelerden yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan birdoktorbul.com sorumlu değildir. Kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.
 6. www.birdoktorbul.com’a kayıt olarak üye olmak veya üye olmaksızın çeşitli hizmet ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb. gibi bir takım kişisel bilgilerini formlar aracılığıyla www.birdoktorbul.com’a vermeleri gerekmektedir. Kayıt sırasında talep edilen bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir ve gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. www.birdoktorbul.com tarafından talep edilebilecek bilgiler, kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya birdoktorbul.web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler birdoktorbul.com ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 7. www.birdoktorbul.com, kullanıcılar ve kullanıcıların www.birdoktorbul.com sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (çerezler, Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen bu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 8. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.birdoktorbul.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
  1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  2. www.birdoktorbul.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın seyri sırasında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
 9. www.birdoktorbul.com, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ancak www.birdoktorbul.com’ un gerekli önlemleri almasına rağmen web sitesine yapılan her türlü şirket içi veya şirket dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda www.birdoktorbul.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan dolayı, birdoktorbul.com’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
 10. Kullanıcı www.birdoktorbul.com web sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul edilmiş sayılır. www.birdoktorbul.com, işbu “gizlilik politikası” hükümlerini istediği zaman web sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. www.birdoktorbul.com’un değişiklik yaptığı “gizlilik politikası” hükümleri web sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanmış olur.