Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, radyoloji bölümünün bir üst uzmanlık alanı olup, radyolojinin tedavi edici olan bölümünü oluşturur. Grişimsel radyoloji konusunda uzmanlaşmış olan radyoloji doktorlarına girişimsel radyolog adı verilir.

Girişimsel radyologlar ultrasonografi ya da tomogrofi gibi bir takım radyolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde, özel olarak yapılmış iğne ya da kateter gibi malzemeler kullanarak, bazı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenirler. Girişimsel radyolojinin uyguladığı başlıca işlemler arasında damar filmi (angiografi), damar darlıklarının genişletilmesi (anyioplasti), daralmış damarlara halka (stent) konması, tıkama tedavisi (embolizasyon), tiroid biyopsisi, prostat biyopsisi ve meme biyopsisi, vücut boşluklarında toplanmış olan bazı sıvıların boşaltılması (drenaj), böbreğe kateter takılması  (perkütan nefrostomi) bulunmaktadır.

Girişimsel radyologlar, elde ettikleri görüntüler üzerinde gerçekleştirekleri işlemi planlar. Daha sonra kateter adı verilen ve birkaç milimetre kalınlığındaki plastik tüplerden oluşan özel yapıları,  damar içinden ya da deriden girerek,  bazı görüntüleme cihazları (dijital substraksiyon anjiografi, floroskopi, ultrason, bilgisayarlı tomografi)  klavuzluğunda yönlendirirler. Bu işlemler lokal ya da genel  genel anestezi (tam narkoz) altında gerçekleştirilir.

Girişimsel radyolojik işlemler kısaca damarla ilgili olan işlemler ve damar dışı organlarla ilgili olan işlemler diye iki gruba ayrılır. Damarla ilgili girişimler de beyin damarları ile ilgili olan ve beyinin dışında kalan organların damarları ile ilgili olanlar diye kendi arasında yine ikiye ayrılır.

Damarla ilgili girişimsel radyolojik işlemlerden en sık yapılanı tanısal amaçlı olan klasik anjiografidir. Ancak anjiyografi sırasında bazı özel teknikler kullanarak tedavi edici işlemler de yapılır. Bunların başlıcaları; daralmış damarların açılması (balon anjioplasti ve stent konması) ve hastalıklı damarların kapatılması (embolizasyon) işlemidir.  Yine bacaklarda varise neden olan hastalıklı toplar damarlar, ultrasonografi eşliğinde görüntülenip lazer ile yakılarak tedavi edilebilmektedir.

Girişimsel radyolojik işlemlerin ikinci ana grubunu  damar dışı organlarla ilgili olan işlemler oluşturur. Bunlarda tanı koyma ya da tedavi etme amaçlı olarak yapılır. Tanı koyma amacıyla yapılan girişimsel radyolojik işlemler, ultrason veya tomografi gibi çeşitli  görüntüleme yöntemleri klavuzluğunda yapılan biyopsi uygulamalarıdır. Bunların başlıcaları prostat, karaciğer, pankreas, akciğer ve böbrek biyopsileri ya da tümöral oluşumlardan parça alınması işlemidir. Biyopsi sırasında doku parçası, uzun bir iğnenin istenen dokuya yerleştirilmesiyle alınmaktadır.

Tedavi edici amaçla yapılan damar dışı organlarla ilgili girişimsel radyolojik uygulamaların başlıcaları ise; abse ya da kistlerin içinin boşaltılması, böbrek ya da safra kanallarına katater yerleştirilmesi, radyofrekans ya da mikrodalga teknikleriyle tümör yakma işlemleridir.

ultrasonografi ya da tomogrofi gibi bir takım radyolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde, özel olarak yapılmış iğne ya da kateter gibi malzemeler kullanılarak, bazı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Girişimsel radyolojinin uyguladığı başlıca işlemler arasında damar filmi (angiografi), damar darlıklarının genişletilmesi (angioplasti), daralmış damarlara halka (stent) konması, tıkama tedavisi (embolizasyon), tiroid biyopsisi, prostat biyopsisi ve meme biyopsisi, vücut boşluklarında toplanmış olan bazı sıvıların boşaltılması (drenaj), böbreğe kateter takılması  (perkütan nefrostomi) bulunmaktadır.

Aşağıdaki listede girişimsel radyoloji konusunda uzman olan radyoloji doktorlarını bulabilirsiniz.‘’Girişimsel Radyoloji’’ Uzmanları

İzmir Web Tasarım